Prøvesiden

Dette er et forsøg på at arbejde selvstændigt

Kursuseffekten

Det aktuelle kursus

I dag er procedurer for hjemmesideopbygning gennemgået

Dagens program

Det var fint afpasset med mængden af vidensinput